Archívum kategóriák szerint: Szexhírek cikkek - Oldal 257

Prostitúció Csehországban

Csehország nagyvárosaiban, különösen Prágában és Brünnben, valamint a cseh–német határvidék északi szakaszát átívelő E 5-ös főút számos pontján szinte elválaszthatatlan része a környezetnek a strichelő, lenge öltözékű, retiküllel hadonászó prostituáltak látványa. A turisták százezreit vonzó arany Prága városatyáit nagyon aggasztja, hogy a Vencel tér és környéke valóságos szexipari központtá „fejlődött”. A tér központi részét jobbára bolgár, felső szakaszát és a kapcsolódó utcákat ukrán és cseh prostituáltak, illetve az őket felügyelő futtatók uralják. Becslések szerint ezerre tehető a Vencel tér környékén „cirkáló”, szexuális szolgáltatásokat kínáló örömlányok száma, s az alkalmi örömtanyákért, azaz a bérelt lakásokért, szobákért, ágyakért havonta közel félmilliárd – adózatlan – koronát zsebelnek be a prostituáltak futtatói. Érthető tehát, hogy a cseh főváros önkormányzati szervei, pártállásra való tekintet nélkül, nagy várakozással tekintenek a kormány által nemrég jóváhagyott, a prostitúció szabályozására vonatkozó törvényjavaslatra.

A javaslat, amelynek kidolgozása során a szakemberek elsősorban a holland, az osztrák és a magyar tapasztalatokat tanulmányozták, több, a prostitúcióval összefüggő probléma megoldását vagy legalább enyhítését célozza. Ilyen probléma például a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem összefonódása a kéjiparral, a prostitúcióra való kényszerítés, majd a lánykereskedelem (amit a csehek „fehér hússal való kereskedelemnek” neveznek.) A gyermekprostitúció fenyegetően növekvő arányai is hatékonyabb intézkedésekre ösztönzik a cseh hatóságokat a 18 éven aluli ifjúság egészségi és erkölcsi védelmének terén. A törvény szabályozná az erotikus munkahelyek, a különféle szalonoknak, kluboknak stb. álcázott örömtanyák működési feltételeit, s mindenekelőtt legalizálná, hogy a legősibb szakmát űző személyek társadalombiztosításra jogosult és adózó vállalkozók legyenek. A tervezetből kitűnik: kötelezővé válna a prostik nyilvántartása és havonkénti orvosi ellenőrzése. A különféle erotikus szolgáltató üzemek tulajdonosai nem lehetnének a vállalkozó lányok munkaadói, csupán a bérleti díjat szedhetnék be tőlük, s ellenőrzik, rendben vannak-e vállalkozói és egészségügyi papírjaik.

Évi sokmilliárd adózatlan jövedelem
Az önkormányzatok „türelmi rendeleteinek” megszegése akár 10 ezer korona bírsággal is járhat, s nemcsak a testét kínáló örömlány, de szolgáltatásait igénybe vevő ügyfele kárára is. Sajtóértesülések szerint ezt az ellenőrzést a hatóságok a türelmi zónákon kívüli, s a prostik által megszállt helyeken magát ügyfélnek kiadó ügynökök bevetésével végeznék.

A törvény tartalmazza a prostitúció definícióját is. Ez így szól: „A prostitúció a szexuális igények közvetlen kielégítésére irányuló fizetett szolgáltatás, ha annak során közvetlen testi kapcsolat jön létre a szolgáltatásokat nyújtó és a szolgáltatásokat igénybe vevő személy közt.”
Az illetékes helyhatóságoktól – amelyeknek fontos szerepe lesz a törvény alkalmazásában – szexuális szolgáltatások nyújtására feljogosító engedélyt, kétezer korona illeték befizetése után, tizennyolc évét betöltött, büntetlen előéletű, egészséges személy kaphat. Az engedély – a bárca – egy évig lesz érvényes.

Az önkormányzatok saját hatáskörükben be is tilthatják, illetve korlátozhatják a közerkölcsre, különösen a fiatalkorúak nevelésére káros hatású nyilvános szexszolgáltatási kínálatot. A városok és községek nem engedélyezik nyilvánosházak létesítését óvodák, iskolák, nevelőintézetek, játszóterek, egyházi épületek, temetők és krematóriumok közvetlen közelében. Bordélyház üzemeltetésére szigorú feltételek mellett tíz évig érvényes engedélyt adnak ki a helyhatóságok. Az engedély nélküli prostitúció akár 50 ezer korona bírsággal járó kihágásnak minősül.

A cseh belügyminisztérium széles körű felvilágosító kampányt tervez a szexszakmában azzal a céllal, hogy az érintettek megértsék: a regisztrálás az ő érdekükben történik, s a különféle erotikus szolgáltatások szabályozása, amellett, hogy enyhíti a lányok kiszolgáltatottságát, meggátolhatja a prostitúcióhoz kötődő leánykereskedelmet, zsarolást és maffiatevékenységet.

Egyes felmérések és statisztikai számítások szerint a tízmillió lakosságú Csehországban 25 ezerre tehető a szexuális szolgáltatásokat hivatásszerűen űző személyek száma. A statisztikai hivatal adataiból kitűnik, hogy Csehországban a prostitúció tetemes bevételek forrása. Például 2003-ban a csehországi prostik bevétele elérte a 8,7 milliárd koronát. Jellemző adat, hogy e hatalmas adózatlan jövedelem keretében 5,5 milliárd korona külföldiektől származott. A csehországi szexiparban nagyszámú külföldi – elsősorban ukrán, bolgár és szlovákiai – örömlány dolgozik. Becslések szerint a Csehországban tevékenykedő külföldi prostituáltak két évvel ezelőtt hozzávetőlegesen 400 millió koronát utaltak át hazájukba, ami nagyjából megfelel évi keresetük egytizedének. A nem legális, fekete gazdasági tevékenység keretében a prostitúcióból származó jövedelmek elérik a cseh bruttó termék 0,2%-át.

Politikusok strici szerepben?
A prostitúciót legalizálni kívánó törvényjavaslat azonban nem váltott ki általános egyetértést. Nemcsak az ellenzéki polgári demokratáknak (ODS), de a kormánykoalíció tagjának, a KDU– Csehszlovák Néppártnak is fenntartásai vannak a jogszabállyal szemben. Úgy látják, hogy ez a törvény végeredményben dicstelen szerepbe juttatja az államot és az önkormányzatokat. Amint rámutattak, amikor a hatóságok e tevékenység legalizálásával tetemes bevételekhez jutnak, az állam a prostitúció támogatásával, képletesen szólva, a kerítők, felhajtók és stricik szerepét vállalja magára. Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat a közvéleményben kedvező fogadtatásban részesült, az egyes politikusok ellenvetései inkább az aktuális politikai küzdelem eszköztárába tartoznak.

A Paroubek-kabinet a prostitúciót szabályzó törvénnyel egy évtizedek óta rendezetlen, se nem tiltott, se nem engedélyezett, ám közrendi, közerkölcsi és gazdasági problémát jelentő szférában kísérli meg a rendteremtést. De egyúttal szembesülni kénytelen a törvényjavaslatot érő hazai és külföldi bírálatokkal is. Nemrég az amerikai külügyminisztérium évzáró jelentésében bírálta Csehországot, hogy sikertelenül küzd a prostitúcióval összefüggő emberkereskedelem ellen.

A prostitúció témaköréhez tartozik a 90-es évek legelején Csehországban alakult Kockázat nélküli gyönyör (Rozkoš bez rizika) nevet viselő civil társulás tevékenysége is. E szervezet a ragályos nemi betegségek és az AIDS megelőzésére összpontosítja figyelmét a nagyon kockázatos szexuális viselkedésű és életvitelű – pl. utcai prostik, s kisebb mértékben fiatalkorú hajléktalan nők és drogfüggő személyek közt, főképpen a nagyvárosokban, elsősorban Prágában és Brünnben. A cseh és a morva metropolisban, nőgyógyászok bevonásával európai színvonalú egészségügyi és tanácsadó központot hozott létre. Az ügyfelek száma jelenleg meghaladja a három és fél ezret. A társulás munkamódszerei változatosak: az utcákon és a különféle erotikus munkahelyeken végzett terepmunkától kezdve szinte minden nemi betegség és női betegségek gyógyításáig. A dr. Hana Malinová által létesített társulás díjtalanul végzi a nemi betegségek gyógyítását. Esetenként a rászoruló ügyfeleket ingyenes terhességmegelőző oltásban részesíti. 1998-ban mozgórendelőt állítottak munkába, amelynek „legénysége” – nőgyógyászok, venerológus szakemberek – vidéki helységekben végzi küldetését, a rászoruló prostituáltak kivizsgálását. A mozgórendelő munkájának következtében háromszorosra nőtt a kivizsgálások száma. Fontos eleme e civil szervezet tevékenységének a prostituáltak reszocializációja, például meggyőzésük a szakma megváltoztatására, családjukkal való kapcsolatuk javítására, s esetenként a kábítószer-függőségtől való megszabadulásukra összpontosuló tanácsadói segítség.

A prostitúció szabályozását felvető cseh politikusok azonban tudják, hogy egy jogszabály még kevés a legősibb szakma felszámolásához. – Nincsenek illúzióim az iránt, hogy képesek lennénk teljesen eltüntetni környezetünkből a szép fővárosunk hírnevét rontó prostitúciót, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez az „iparág” ne szennyezze a város központját. Reméljük, hogy a törvény hamarosan hatályos lesz, s hozzájárul legalább a prostitúció kordában tartásához nemcsak a fővárosban, de az egész országban – nyilatkozta a törvényjavaslatról Jan Bürgermeister, Prága alpolgármestere, a Polgári Demokrata Párt (ODS) egyik vezető tisztségviselője

„Apád megkívánt, feküdj le vele!” – kislány az áldozat…

A 42 esztendős nürnbergi bútorszállító egy 2007 novemberi estén odaszólt a feleségének: Le akarok feküdni Clarissával. Bár a fent nevezett Clarissa kettejük közös, 12 esztendős gyermeke volt, a mama ahelyett, hogy felháborodva visszautasította volna az ötletet, ráparancsolt a félelemtől remegő tinire: Csináld azt, amit mond!
Így tehát anyai asszisztencia mellett élhette ki az apa perverz vágyait, havonta legalább kétszer együtt volt a kislánnyal. A bűnös viszonyra csak 2008 augusztusában derült fény, amikor Clarissa egészséges leánygyermeknek adott életet. Akkor, az orvosok kérdéseire válaszolva bevallotta, hogy ki a gyermek apja (és nagyapja).
Az ügyből persze rendőrségi nyomozás és bírósági per lett. Forrás: ATV

Nem hallgatott Dubairól – Molnár Anikó fenyegetések elé néz?

El kellene gondolkodni azon, hogy fiatal lányok miből ülnek sokmilliós kocsikban és viselnek több százezres ruhákat – fejtette ki nemrég Molnár Anikó, aki maga is járt Dubaiban pénzért. A volt villalakó miatt elszabadultak az indulatok…
El kellene gondolkodni azon, hogy fiatal lányok miből ülnek sokmilliós kocsikban és viselnek több százezres ruhákat – fejtette ki nemrég Molnár Anikó, aki maga is járt Dubaiban pénzért. A volt villalakó miatt elszabadultak az indulatok…

Hétvégenként több, itthon modellként dolgozó lány utazik Dubaiba pénzt keresni – mondta el Molnár Anikó. Ezek a lányok valószínűleg már korábban is aggódtak, hogy egyszercsak előáll valaki, aki mindent tud.

Az egykori villalakó nemrég elárulta, hogy ő maga egyszer járt Dubaiban, egy hercegségben, ahol kétmillió forintot kapott, ráadásul szex nélkül – adta hírül a Hot! magazin.Az interneten Anikó mondatai után több olyan hozzászólás született, hogy az egyik legismertebb hazai modellügynökség vezetője is tudna mesélni.

 

A férfi nem tagadja, szinte minden ismert lány náluk kezdett, ők indították el őket a pályán, Anikót is. Az ügynökség szerez munkát a lányoknak, de megválogatják, mire közvetítik ki őket, bárba konzumálni, lakásra egyáltalán nem!

A munkák óradíja nem túl magas, úgyhogy ő is tud róla: némelyik modelleknek nem ebből telik a luxusra, hanem mediterrán és egzotikus országokba utazgatásból – de úgy gondolja, ehhez a modellügynökségnek semmi köze – adta hírül a Hot! magazin.

A “modellvilág” Molnár Anikóra haragszik, rettegnek, mióta nyilatkozott. Az általános vélekedés szerint kár volt elővenni az állítólag tíz évvel ezelőtt történt dolgokat.

Az akkori ügyek már el is évültek – jogi nyelven fogalmazva. A tíz évvel ezelőtti Dubai utazást a 18 éves herceg otthonába, és az akkor jelenlevő hölgyeket valószínűleg maga a herceg is elfelejtette már, nyilván nem ez volt az egyetlen ilyen élménye – írja a Hot! magazin.

Anikónak a közelmúltban feltették a kérdést, nem fél-e az adóhivataltól, miután az akkor keresett kétmillió forint után nem fizetett adót – A lány azonban a régmúltra hivatkozva nemet mondott.

A “modellek” azonban lázasan gondolkodnak: vajon mit tudhat Anikó, miről beszéltek neki partikon, mit hallott közös ismerősöktől?

A volt villalakót nem tudják megkérdezni és közvetlenül fenyegetni, ő ugyanis vagy nem veszi fel, vagy kikapcsolja a telefonját. Az idegeskedés egyre fokozódik – adta hírül a Hot! magazin.

Pornóztak a tanárok, ráfáztak!

A tanár házaspárnak azonban valószínűleg a karrierje bánhatja kísérletező kedvüket, miután házilag készült amatőr pornófilmjük megjelent az interneten. A 44 éves Jane Moyle általános iskolai tanárnő egyből felmondott, miután pletykák kezdtek terjengeni férjével folytatott, napvilágra került szexuális játékaikról. Férje, Colin, aki középiskolában tanít, egyelőre néhány hónapos “betegszabadságra” ment.

A változatos képsorokat a feltételezések szerint jó néhány diák, és szüleik is láthatták, mielőtt lekerültek volna a felnőtteknek szánt weboldalról.

Jane és Colin, akik már több mint 20 éve házasok, nem folytathatták a tanítást, miután a felháborodott szülők értesítették az iskolaigazgatókat.

A Moyle házaspár dél-walesi otthonában forgatta az amatőr pornófilmet.

Még folyik a vizsgálat, hogy milyen módon kerülhetett fel a film az internetre. Egyelőre nem lehet tudni, hogy maguk töltötték-e fel, vagy a tudtuk nélkül történt.

Amikor egy helyi lap riportere interjút akart készíteni a házaspárral, Colin -mielőtt bevágta volna maga mögött a ház ajtaját- közölte, hogy nem nyilatkozik az ügy kapcsán. Az iskolaigazgatók sem kommentálták a történteket, mivel jelenleg mindkét iskolában szünet van.

Keleti Györgyi kurválkodott

Keleti Györgyi, Keleti György volt miniszter lánya telesírta a sajtót, mert a Blikk 2008. szeptember 16-án és 17-én megírta, hogy 100 euróért fogadott ügyfeleket egy olaszországi lakásban, és szexuális szolgáltatásait több internetes oldalon hirdette.
A nyilvánosság előtt főként aktfotóiról ismert hölgy, aki legutóbb tavaly nyáron mutatta meg testét egy magazinban, nemcsak telesírta a sajtót, hanem ennél is továbbment: magántitok megsértésének vétsége miatt büntetőpert indított a Blikk főszerkesztője, valamint a blikk.hu felelős szerkesztője ellen. A pert bűncselekmény hiányában a Fővárosi Bíróság másodfokon is megszüntette!
Egy menet 100 euró
Keleti Györgyi feljelentésében a következőket sérelmezte (idézetek a Pesti Központi Kerületi Bíróság 308. B. 36.427/2208/2. számú végzéséből): „100 eurót, vagyis 25 ezer forintot fizetett az a férfi, aki egy meghitt, szexszel túlfűtött fél órát töltött el Keleti Györgyivel.” „A videofelvételen felismerhetően Keleti Györgyi szerepel, amint éppen egy fiatalemberrel szexel.” A Blikk viszont egy neve elhallgatását kérő személy segítségével rátalált azokra az internetes oldalakra, amelyeken Keleti Györgyi fényképes hirdetései megtalálhatók.”
„Érzéki, barna hajú, fiatal szeximádó hölgy kellemes, meghitt körülmények között vár Rád – olvasható a szexhirdetés három olasz portálon is.” „ A videofelvételen világosan látszik Györgyi arca. Igaz, a portálokon nem saját, hanem fantázianéven, egészen pontosan Nóriként hirdeti magát. Fényképe alatt hosszan fejtegeti, mire számíthatnak azok, akik – az egyébként több tucat lány közül – mégis az ő szolgáltatásait veszik igénybe. Györgyi feledhetetlen együttlétet ígér, amelyet határtalan szexuális fantáziája biztosít a vendégek számára.”
„A firenzei internetes hirdetésén egy hozzászóló nagyon dicséri a magyar szépséget – aki bemutatkozásában elárulja, hogy saját lakásán fogad, 100 eurót kér fél órára, ebbe csak egy aktus fér bele, csókolózást és anális szexet nem vállal, szilikonból van a melle, és a fotókon garantáltan ő látható.” „Egy korábbi látogatója szerint a magyar lány sokkal kedvesebb és ügyesebb az ágyban, mint kolléganője – akivel egy lakásban dolgozik. Hatalmas a cicije, a feltöltött szája pedig csodákra képes. A kuncsaft szerint aki nem akar 100 eurónál többet költeni egy jó numerára, az mindenképp hozzá forduljon.”
Üzleti tevékenység
Keleti Györgyi szerint: „…az, hogy hol, mikor, kivel és hogyan létesít szexuális kapcsolatot, a legkevésbé sem tartozik a nyilvánosságra, hanem legszigorúbban vett magánéletének része…”
Az ügy szépséghibája csak annyi, hogy Keleti Györgyi egyetlen szóval sem tagadta le az előbb felsorolt, általa sérelmezett állítások valóságtartalmát, sem azt, hogy hol, hogyan, mennyiért.
Idézet az elsőfokú bírósági döntésből: „A bíróság álláspontja szerint azonban a közölt információk nem a feljelentő magánéletére, hanem üzleti, méghozzá éppen általa nyilvánosan, a világhálón hirdetett üzleti tevékenységére vonatkoznak, ekképpen nem élvezhetik a magánélet sérthetetlenségéhez való alkotmányos alapjog nyújtotta védelmet… A feljelentő azzal, hogy üzleti tevékenységét a világ minden táján, tetszőleges számú felhasználó által elérhető formában hirdeti, maga mond le minden titoktartásról e tevékenységgel kapcsolatosan, így később nem sérelmezheti, ha üzleti tevékenységére az elsődlegesen megcélozni kívánt közönségen kívüli körben is felhívhatják a figyelmet. Ezzel a lehetőséggel a feljelentőnek már akkor számolnia kellett, amikor üzleti tevékenységét részletesen, fényképeket mellékelve a legszélesebb nyilvánosság előtt hirdetni kezdte, s döntését nyilvánvalóan e kockázat mérlegelésével hozta meg.” Az ítéletet a másodfokú bíróság jóváhagyta. – Írja a Blikk. Keleti Györgyi durva videó